افزودن Ozviyat

Ozviyat
نام :
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
جنسیت
وضعیت تاهل :
تاریخ تولد :
کد ملی :
ارسال عکس تمام رخ حداکثر 500k
preview
شماره شناسنامه :
ایمیل :
موبایل :
تلفن منزل :
آدرس منزل :
شغل :
تلفن محل کار :
نحوه آشنایی با گروه
نام و شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروری با شما تماس گرفت
چنانچه قبلا در گروه و یا گروه های کوهنوردی دیگر فعالیت داشته اید نام آن را ذکر نمایید
چنانچه سابقه کوهنوردی دارید، مختصری از آن و قلل مهمی که صعود نموده اید را بنویسید
در کدام یک از کمیته های گروه داوطلب فعالت هستید
شرایط عضویت در گروه را مطالعه کرده و قبول دارم

پر کردن تمامی گزینه های ستاره دار الزامی می باشد