شبمانی بارگاه سوم و صعود تا ارتفاع 5000 متر ، 28 تا 30 خرداد 1394

شبمانی بارگاه سوم و صعود تا ارتفاع 5000 متر ، 28 تا 30 خرداد 1394
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله آزادکوه ، 21 و 22 خرداد 1394

قله آزادکوه ، 21 و 22 خرداد 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

غار قلعه کرد - 13 خرداد 94

غارنوردی
فنی 1

هماهنگ کننده (مادر خرج):

اصلان مصطفوی

کرمانشاه ، پاوه ، روستای هجیج ، 12 تا 15 خرداد 1394

کرمانشاه ، پاوه ، روستای هجیج ، 12 تا 15 خرداد 1394
گردشگری
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله توچال به شکرآب ، 8 خرداد 1394

قله توچال به شکرآب ، 8 خرداد 1394

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله خشچال ، 7 و 8 خرداد 1394

قله خشچال ، 7 و 8 خرداد 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

کوروبار ماسوله ، 7 و 8 خرداد 1394

کوروبار ماسوله ، 7 و 8 خرداد 1394

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

دیواره شروین ، یک خرداد 1394

دیواره شروین ، یک خرداد 1394

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394

گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مرتضی امامی کوشا

جنگل‌پیمایی اویل به نجارده، 24 تا 26 اردیبهشت 1394

جنگل‌پیمایی اویل به نجارده، 24 تا 26 اردیبهشت 1394
جنگل نوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله قلعه دختر ، 11 اردیبهشت 1394

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

آبشار زردلیمه، 9 الی 11 اردیبهشت 1394

آبشار زردلیمه، 9 الی 11 اردیبهشت 1394
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهروز لامی

کار آموزی جی پی اس 10 و 11 و 14 اردیبهشت 1394

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله کلکچال از گرده ، 4 اردیبهشت 1394

قله کلکچال از گرده ، 4 اردیبهشت 1394
کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری

کوهپیمایی شمال تهران (آبشار سوتك، دره گداهك، پناهگاه پلنگچال) - 4 ارديبهشت 1394

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی

کوهپیمایی شمال تهران (دره دارآباد، باغچه خليل، چشمه كمرموشها) - 28 فروردين 1394

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی

کوهپیمایی شمال تهران (جانپناه شروين) - 21 فروردين 1394

کوهپیمایی شمال تهران (جانپناه شروين) - 21 فروردين 1394
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی