دریاچه فراخین و آبشار دارنو ، 24 و 25 خرداد 1397 ( ویژه بانوان )

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

کوه بی بی شهربانو 27 اردیبهشت( اول ماه مبارک رمضان ) 1397

13970227

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله کاسونک، 21 اردیبهشت 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

گلابدره 21 اردیبهشت 1397

13970221

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 21 اردیبهشت 1397

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

ییلاق ماسال ، بهشت گمشده گیلان، ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت 1397

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله بند عیش 7 اردیبهشت 1397

13970207

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 7 اردیبهشت 1397

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

جنگل کارا 31 فروردین 1397

13970131

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

سنگنوردی در سنگ سایت، 31 فروردین 97

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

سنگنوردی در دیواره شکل شاه، 24 فروردین 97

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

آبشار شیرآباد و گردشگری گلستان ، 23 تا 25 فروردین 1397

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دره کارا ، 17 فروردین 1397

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

تپه نورالشهدا 17 فروردین 1397

13970117

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

راضیه خجسته پور

تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 16 فروردین 97

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 12 فروردین 97

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 9 فروردین 97

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

بندر سیراف و گردشگری بوشهر ، 7 تا 12 فروردین 1397

گردشگری
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی