ایستگاه پلنگ چال، 27 خرداد 1395

 ایستگاه پلنگ چال، 27 خرداد 1395
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله شاهوار ،۱۳ و ۱۴ خرداد 1395 (غیررسمی)

قله شاهوار ،۱۳ و ۱۴ خرداد 1395 (غیررسمی)
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهروز لامی

دریاچه سوها به روستای کوته کومه، ۱۲ الی ۱۶ خرداد 1395

دریاچه سوها به روستای کوته کومه، ۱۲ الی ۱۶ خرداد 1395
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دارآباد ۷ خرداد ۹۵

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیمایش دریاچه شورمست به روستای ارفع ده، ۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)

پیمایش دریاچه شورمست به روستای ارفع ده، ۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)
جنگل نوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

دریاچه گهر و دیدنیهای لرستان ، 29 تا 31 اردیبهشت 1395

دریاچه گهر و دیدنیهای لرستان ، 29 تا 31 اردیبهشت 1395
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

صعود قله سرسیاه غار 13950224

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

برنامه گلابگیری کاشان - 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)

برنامه گلابگیری کاشان - 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
گردشگری
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)

پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

قله پهنه حصار از واریش ، 17 اردیبهشت 1395

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهروز لامی

قله کلک چال ، 17 اردیبهشت 1395

قله کلک چال ، 17 اردیبهشت 1395
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

روستای گردشگری پالنگان، دریاچه زریوار، 15 تا 17 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)

روستای گردشگری پالنگان، دریاچه زریوار، 15 تا 17 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

آبشار هفت چشمه جاده چالوس ،۱۰ اردیبهشت 1395

آبشار هفت چشمه جاده چالوس ،۱۰ اردیبهشت 1395
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

باغچه خلیل داراباد ، 10 اردیبهشت 1395

باغچه خلیل داراباد ، 10 اردیبهشت 1395
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیمایش خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عبدالله عزیزالهی

کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 8 تا 10 اردیبهشت 1395

کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

جنگل ارفع کوه و چشمه پراو ، 2 اردیبهشت 1395

جنگل ارفع کوه و چشمه پراو ، 2 اردیبهشت 1395
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

آبشار اَنجیلی کا ، 26 و 27 فروردین 1395

آبشار اَنجیلی کا ، 26 و 27 فروردین 1395
طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

هفت آبشار ، دره و غار اسپر تنگه ، امام کلا، ۶ و ۷ فروردین ۱۳۹۵

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش