قلعه رود خان و ماسوله، 15 و 16 شهریور 1397

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله هزار مسجد ، دره شمخال ، زیارت مشهد مقدس 30 مرداد الی 3 شهریور 1397

13970530

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دماوند شمال شرقی ، 24 تا 26 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

شبمانی قله توچال ، 18 و 19 مرداد 1397

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

خط الراس کهار به ناز ، 12 مرداد 1397

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قله خلنو ، 29 تیر 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

رودخانه نوردی چال کندی دزفول ، 27تا29 تیر97

دره نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله آزادکوه ، 14 و 15 تیر 1397

قله آزادکوه ، 14 و 15 تیر 1397
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قله پیازچال ، 8 تیر 1397

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

رفتینگ ارمند ( ویژه بانوان ) ، 5 تا 7 تیر 1397

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله ساکا ، 1 تیر 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

پایگاه داوودی ( کافه رجب ) ویژه بانوان ، 1تیر 1397

13970401

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی