دوره بازآموزی سرپرستان گروه 28 شهریور 1393

19

کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

آموزش کاربردی سنگنوردی- 21 شهریور 93

16

سنگنوردی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

کیوان حسنی

قله کلکچال - 14 شهریور 93

18

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

روستای کمرپشت و قله امامزاده عباسعلی(2300 متر) - 13 و 14 شهریور 93

15

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

آبشار ورسک و قله تیزکوه(3000 متر) - 30 و 31 مرداد 93

13

جنگل نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

غار قلعه کرد- 30 و 31 مرداد 93

14

غار قلعه کرد- 30 و 31 مرداد 93
غارنوردی
فنی 1

هماهنگ کننده (مادر خرج):

کیوان حسنی

قله دماوند از یال غربی - 30 و 31 مرداد 93

12

قله دماوند از یال غربی - 30 و 31 مرداد 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مرتضی امامی کوشا

قله دماوند از مسیر جنوبی- 24 و 25 مرداد 93

10

قله دماوند از مسیر جنوبی- 24 و 25 مرداد 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله توچال از مسیر لزون - 17 مرداد 93

09

قله توچال از مسیر لزون - 17 مرداد 93
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

غار آبی دانیال - 16 و 17 مرداد 93

08

غار آبی دانیال - 16 و 17 مرداد 93
غارنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

اصلان مصطفوی

آموزش مقدماتی سنگنوردی - 10 مرداد 93

06

سنگنوردی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

کیوان حسنی

قله کلک چال - 10 مرداد 93

07

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393

05

مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393
طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دریاچه تار و هویر - 2 و 3 مرداد 93 مصادف با 26 و 27 ماه مبارک رمضان

03

دریاچه تار و هویر - 2 و 3 مرداد 93 مصادف با 26 و 27 ماه مبارک رمضان
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله کلکچال - 2مرداد 93 مصادف با 26 ماه مبارک رمضان

04

قله کلکچال - 2مرداد 93 مصادف با 26 ماه مبارک رمضان
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار رودافشان - 19 و 20 تیر 93 مصادف با 12 و 13 ماه مبارک رمضان

02

غار رودافشان - 19 و 20 تیر 93 مصادف با 12 و 13 ماه مبارک رمضان
غارنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

افطاری تپه نورالشهدا - ۱۱ تیر 93 مصادف با ۴ ماه مبارک رمضان

01

 افطاری تپه نورالشهدا - ۱۱ تیر 93 مصادف با ۴ ماه مبارک رمضان
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور