قله توچال ، 27 شهریور 1394

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

روستا و ییلاق برنت، 19 و 20 شهریور 94

روستا و ییلاق برنت، 19 و 20 شهریور 94
طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

قله بینالود و دیدنی های نیشابور، 18 الی 20 شهریور 94

قله بینالود و دیدنی های نیشابور، 18 الی 20 شهریور 94
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394

تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

گرده های اسپیلت ، 6 شهریور 1394

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری

آبشار رندان، 6 شهریور 94

آبشار رندان، 6 شهریور 94
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

قله دوشاخ ، 30 مرداد 1394 (ارتفاع 3100)

قله دوشاخ ، 30 مرداد 1394 (ارتفاع 3100)
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

قله علم کوه، 29 و 30 مرداد 94

قله علم کوه، 29 و 30 مرداد 94
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله سهند، جام و دیدنی های مراغه، 28 الی 30 مرداد 94

قله سهند، جام و دیدنی های مراغه، 28 الی 30 مرداد 94
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دماوند غربی ، 23 و 24 مرداد 1394

قله دماوند غربی ، 23 و 24  مرداد 1394
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله خرسنگ ، 9 مرداد 1394

قله خرسنگ ، 9 مرداد 1394
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

پیمایش روستای لزور به روستای نشل، 8 و 9 مرداد 94

پیمایش روستای لزور به روستای نشل، 8 و 9 مرداد 94
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

آبشار و چشمه دراسله و قله شلفین، 8 و 9 مرداد 94

آبشار و چشمه دراسله و قله شلفین، 8 و 9 مرداد 94
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 9 مرداد 1394

خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 9 مرداد 1394
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله توچال از لزون ، 2 مرداد 1394

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری

دره چاکرود ، 1 و 2 مرداد 94

غارنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

اصلان مصطفوی

مشهد مقدس - دره بابارمضان و لایین کهنه کلات ، 24 تا 28 تیر 1394

مشهد مقدس - دره بابارمضان و لایین کهنه کلات ، 24 تا 28 تیر 1394
کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار اسک و آبشار هفت آبشار(تیرکن)، 17 و 18 تیر 94

غارنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله کلک چال شبانه، 11 و 12 تیر 94، مصادف با 15و16 ماه مبارک رمضان

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش