بهمن شناسی 23 اسفند 1395

کوهنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

طبیعت گردی ابیانه. کویر ابوزیدآباد 28 و 29 بهمن

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

کویر مصر و روستای گرمه، 13 الی 15 بهمن 1395

کویر مصر و روستای گرمه، 13 الی 15 بهمن 1395
کویرنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار یخی خور ، 8 بهمن 1395

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

گلاب دره تا کلکچال ، 17 دی 1395

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش