قله کلک چال 22 اسفند 1393

قله کلک چال 22 اسفند 1393
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار سنگان ، 15 اسفند 1393

آبشار سنگان ، 15 اسفند 1393
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

صعود یک روزه قله وزوا 8 اسفند 93

 صعود یک روزه قله وزوا 8 اسفند 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله توچال- 24 بهمن 93

قله توچال- 24 بهمن 93
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری

کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393

کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله پرسون- 17 بهمن 93

قله پرسون- 17 بهمن 93
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله خاتون بارگاه 3 بهمن 93

سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

جانپناه امیری - 3 بهمن 93

جانپناه امیری - 3 بهمن 93
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دارآباد- 26 دی 93

06

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری

قله ساکا، 19 دی 1393

قله ساکا، 19 دی 1393

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

کویر گرمسار و روستای تاریخی پاده، 19 دی 1393

کویر گرمسار و روستای تاریخی پاده، 19 دی 1393
کویرنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

جان پناه اسپیدکمر، 12 دی 1393

جان پناه اسپیدکمر، 12 دی 1393
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار کهک، 12 دی 1393

غارنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

اصلان مصطفوی

آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر