گلاب دره به کلکچال ، 15 دی 1396

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

گردنه زین اسبی 17 اسفند 1396

13961217

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله اسپیلت از کلکچال ، 11 اسفند 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهنام غلامی

جانپناه اسپیدکمر 4 اسفند 1396

13961204

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دارآباد ، 27 بهمن 96

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قله کلکچال ، 20 بهمن 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

بهنام غلامی

کویرخارتوران 11الی 13 بهمن 1396

13961111

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار سنگان 6 بهمن 1396

13961106

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله عظیمیه 29 دی 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله چین کلاغ 22 دیماه 1396

13961022

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار گل زرد ، 22 دی 1396

غارنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله مهرچال ، 22 دی 1396

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

جاذبه های طبیعی رامسر و قلعه مارکو 14 و 15 دی 1396

13961014

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دشت پیازچال 8 دی 1396

13961008

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله و غار گل زرد ، 8 دی 1396

کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

تپه نورالشهدا 8 دیماه 1396

13961008

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری